menu

Lekker werken

Lekker werken

Werken in de contractcatering is een uitdaging. Opdrachtgevers en gasten stellen hoge eisen aan efficiëntie en klantvriendelijkheid. Daarnaast is veel lopen, tillen en werken met heet water de dagelijkse praktijk. Veel contractcateringmedewerkers ervaren een hoge werkdruk en doen lichamelijk zwaar werk. Het ziekteverzuim in de sector is hoger dan gemiddeld in Nederland. Daarom hebben werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen afspraken gemaakt om de werkdruk, zwaar werk en daarmee het ziekteverzuim omlaag te brengen. De afspraken zijn vastgelegd in het arboplusconvenant voor de contractcatering. 

Bezoek
Arbo voor iedereen