menu

Oriënteren

Gelukkig zijn we verschillend

Herinner jij je de middelbare schooltijd nog? Kun jij je nog heugen op welke manier jij je voorbereidde op een proefwerk? Grote kans van wel. Onderzoek wijst uit dat mensen een geheel eigen stijl van leren hebben. De één leest graag eerst de theorie en gaat pas daarna aan de slag. De ander komt de kneepjes van de theorie liever tegen tijdens het uitvoeren zelf. Weer een ander zal liever een schema opstellen, voordat hij aan zijn taak begint. Als praktijkopleider wordt er van je verwacht dat je goed met deze verschillen kunt omgaan. Het geheim: zet leeractiviteiten in op precies het juiste moment in het leerproces. Succes gegarandeerd!

Leermodule

Weet het zelf
leer het de ander
Hier leer je alles over: 
  • De verschillende vormen van leren
  • Het proces van leren
  • De leerstijlen van Kolb
  • Het belang van aansluiten op iemands leerstijl
  • Hoe je het beste uit het leerproces haalt
Iemand iets leren is maatwerk, zo simpel is het. We leren op een eigen manier. Dat geldt voor jou, maar ook voor leerlingen of stagiaires. Het bepalen van iemands leerstijl is een goed startpunt. Niet het etiketje is belangrijk, maar de manier waarop je kunt inspelen op iemands leerstijl. Praktijkopleiders die kunnen goochelen met leeractiviteiten, komen als besten uit de bus. Als je dit zo leest, denk je misschien ‘ja, logisch’. Toch zijn veel praktijkopleiders zich niet eens bewust van hun eigen manier van leren. Raar he? Hoe kun je nou de slimste leerstrategie aanbieden, terwijl je zelf vanuit je eigen onbekende ik redeneert? Gelukkig hoeft jou dit niet te overkomen.