menu

Oriënteren

Moeten wij niet eens praten?

Oeps! Klinkt een beetje dreigend, vind je niet? Wil je bij de ander iets bereiken, dan zul je het anders moeten aanpakken. Het klinkt als een open deur, maar het belangrijkste van een begeleidingsgesprek is structuur, aandacht en vertrouwen. In deze module vind je belangrijke informatie over de doelen en de opbouw van een begeleidingsgesprek.

Leermodule

Begeleiden
structuur, aandacht en vertrouwen
Hier leer je alles over: 
  • Het belang van goede communicatie
  • Het belang van aandacht voor de ontwikkeling van je stagiair, precies op het juiste moment
  • De soorten gesprekken: selectiegesprek, feedback, feedbackgesprek, voortgangs- of functioneringsgesprek
  • De opbouw en inhoud van de diverse soorten gesprekken
Een begeleidingsgesprek is veel meer dan een ‘hoe gaat het?”-gesprek. De voortgang van het werk en het leerproces staan centraal. Geen vrijblijvend praatje dus. Een begeleidingsgesprek leidt tot afspraken en acties die meehelpen aan het realiseren van de afgesproken doelstellingen. Hoe voorkom je dat een begeleidingsgesprek per ongeluk toch een soort kletspraatje wordt? Een goede voorbereiding biedt de beste garantie. Je moet dus vooraf goed nadenken over het doel van het gesprek. Ook de onderlinge rolverdeling speelt een belangrijke rol: ben jij als praktijkopleider de gespreksleider, of is het deze keer verstandiger om dit aan de leerling of stagiair over te laten? Tot slot is de fasering in het begeleidingsgesprek van groot belang. Een goed gesprek bestaat uit een opening, het gespreksverloop en een afsluiting met acties en actiehouders. Klaar voor de start?